تاریخ بروزرسانی:

بازدید از محل اجرای پروژه پلاژ بانوان شهرستان دیلم

بازدید از محل اجرای پروژه پلاژ بانوان شهرستان دیلم

 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از محل اجرای پروژه پلاژ بانوان شهرستان دیلم بازدید کردند.

اخبار مرتبط