تاریخ بروزرسانی:

بازدید استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از بیمارستان خلیج فارس بوشهر

بازدید استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از بیمارستان خلیج فارس بوشهر
گزارش تصویری از بازدید استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از بیمارستان خلیج فارس و شهدای هسته ای بوشهر

اخبار مرتبط