تاریخ بروزرسانی:

بازدید رئیس سازمان از پروژه ها و مناطق محروم بخش های ارم و بوشکان

بازدید رئیس سازمان از پروژه ها و مناطق محروم بخش های ارم و بوشکان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به اتفاق مدیر کل جهاد کشاورزی، از پروژه ها و مناطق محروم بخش های ارم و بوشکان بازدید کردند.

ایشان در بازدید از روستای بیدو دستورات لازم در خصوص احیا قنات این روستا که منبع اصلی تامین آب روستا می باشد را صادر نمودند.

اخبار مرتبط