تاریخ بروزرسانی:

بازدید رئیس سازمان به همراه معاونین از سد دره امیری دیلم در اولین روز از دهه فجر

بازدید رئیس سازمان به همراه معاونین از سد دره امیری دیلم در اولین روز از دهه فجر
گزارش تصویری بازدید رئیس سازمان به همراه معاونین از سد دره امیری دیلم در اولین روز از دهه فجر
بازدید رئیس سازمان به همراه معاونین از سد دره امیری دیلم در اولین روز از دهه فجر

اخبار مرتبط