تاریخ بروزرسانی:

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید سلیمانی

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر از پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید سلیمانی
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، رئیس سازمان طی بازدیدی که از پروژه تقاطع غیر هم سطح شهید سلیمانی داشتند ضمن بررسی روند پیشرفت کار، از ختصاص ۱۰۰ درصدی تعهدات استان با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان خبر داد.
ایشان خاطر نشان کرد با توجه به حساسیت پروژه و لزوم تسریع در بهره برداری آن، این اعتبار به عنوان کمک در اختیار شهرداری بوشهر قرار می گیرد تا با تلفیق آن با منابع داخلی نسبت به تکمیل پروژه تا پایان سال اقدام گردد.

اخبار مرتبط