تاریخ بروزرسانی:

بررسی 1677 پرونده تبدیل وضعیت ایثارگران استان بوشهر

بررسی 1677 پرونده تبدیل وضعیت ایثارگران استان بوشهر

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر خبر داد:

بررسی 1677 پرونده تبدیل وضعیت ایثارگران استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر: محسن پاپری زارعی گفت: تا کنون پرونده استخدامی 1677 نفر از مشمولین قانون تبدیل وضعیت ایثارگران مورد بررسی قرار گرفته است. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی اضافه کرد: در راستای تکریم ایثارگران شاغل در دستگاه های اجرایی استان بوشهر تا کنون از مجموع 1677 پرونده دریافتی ایثارگران مشمول قانون تبدیل وضعیت که از 63 دستگاه اجرایی استان دریافت شده تعداد 1422 پرونده معادل 85درصد منجر به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران به استخدام قطعی رسمی و یا دائم شده و شماره مستخدم برای آنها صادر گردیده است.

وی اظهار داشت: اکثریت این پرونده ها مربوط به فرزند و همسر رزمندگان با 61 درصد یعنی 867 نفر می باشد. ایشان خاطر نشان کرد: از مجموع کسانی که شماره مستخدمی دریافت کرده اند 2 درصد فرزند شهید، 12 درصد خواهر و برادر شهید، 12 درصد فرزند جانباز 25 درصد به بالا، 10درصد رزمنده، 6 درصد فرزند جانباز زیر 25 درصد و یک درصد نیز جانباز، همسر جانباز و فرزندان آزادگان بالای یک سال اسارت می باشند

اخبار مرتبط