تاریخ بروزرسانی:

برنامه صف اول با حضور داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

برنامه صف اول با حضور داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه

افزایش درآمدهای مالیاتی در برنامه بودجه به کمک پایگاه های اطلاعاتی
رئیس سازمان برنامه و بودجه: برنامه صف اول: شبکه خبر ساعت ۲۰:۰۰ جمعه ۲۴ آذر ۱۴۰۲

میزان مالیات‌هایی که در سال ۱۳۹۹، ۱۹۰هزار میلیارد تومان بوده را به ۴۷۳هزار میلیارد تومان در سال گذشته و امسال به ۷۴۸هزار میلیارد تومان رساندیم. این تحولات با حفظ قوانین مالیاتی فعلی اتفاق افتاده زیرا دولت سراغ پایش پایگاه‌های اطلاعاتی رفته است.
رشد مالیاتی ما در سه سال گذشته سالی ۵۰درصد بوده است و برای سال آینده حدود ۴۹درصد رشد می‌بینیم. پیشنهاد افزایش ۱درصدی مالیات ارزش افزوده را دادیم که حدود ۵۰هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

اخبار مرتبط