تاریخ بروزرسانی:

برگزاری نشست مشترک روئسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای جنوبی و شمالی و روئسای دانشگاه های علوم پزشکی برای مقابله با پشه آئدس و عامل تب دانگی در سازمان برنامه و بودجه کشور

برگزاری نشست مشترک روئسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استانهای جنوبی و شمالی و روئسای دانشگاه های علوم پزشکی برای مقابله با پشه آئدس و عامل تب دانگی در سازمان برنامه و بودجه کشور

در جلسه مشترکی که با حضور روئسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های جنوبی و شمالی و روئسای دانشگاه های علوم پزشکی این مناطق در محل سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار گردید و راه های مقابله با پشه آئدس که عامل انتقال بیماری تب دانگی ،  چیکن گونیا و زیکا می باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه ابتدا جناب پیکانپور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن برشمردن خطرات پشه آئدس و نگرانی از اپیدمی این بیماری خواستار همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی برای مقابله با این پشه شد. وی در بخشی از سخنان خود اشاره داشتند که مبلغ 100 میلیارد تومان نقدینگی برای مبارزه با این پشه در 3 ماهه ابتدای سال اختصاص یافته است و خواستار همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی برای این معضل شدند.

در این جلسه آقای پورداود ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، ضمن آمادگی این سازمان برای همکاری با دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر برای مبارزه با این پشه ، خواستار اطلاع رسانی همه جانبه رسانه ها بخصوص صدا و سیما برای مردم شدند و با توجه به تجربه ای که از بیماری کرونا در کشور داریم می توانیم با اطلاع رسانی دقیق مردم را از خطرات این پشه آگاه کنیم و راه های تکثیر و گسترش این بیماری را متوقف کنیم.

اخبار مرتبط