تاریخ بروزرسانی:

برگزاری هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

برگزاری هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

برگزاری هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی هفتمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان  با دستور کار بررسی آخرین وضعیت مبادله موافقتنامه های تملک دارایی های سرمایه ای ، بررسی وضعیت فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی و بررسی استفاده از ظرفیت ایجاد شده در بند (و) تبصره 5 قانون بودجه های سال جاری ( اسناد و تسویه خزانه) برگزار گردید. در این جلسه ضمن بررسی اخرین وضعیت مبادله موافقتنامه های سال جاری بر تسریع در مبادله موافقتنامه های باقیمانده تاکید گردید.

علی درویشی دبیر جلسه شورای برنامه ریزی استان ضمن تسلیت به مناسبت رحلت پیامبر مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن و امام رضا علیه سلام در خصوص آخرین وضعیت مبادله موافقتنامه های سال 1399 گزارشی ارائه کردند. ایشان ضمن تقدیر از مدیران دستگاه های اجرایی جهت اهتمام لازم در پیشرفت 87 درصدی مبادله موافقتنامه های سال جاری نسبت به تسریع در مبادله موافقتنامه های باقیمانده ظرف هفته آتی تاکید نمودند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اظهار داشتند: با توجه به وضعیت موجود ، دستگاه های اجرایی اموال مازاد در اختیار را جهت تامین کسری هزینه های جاری خود به اداره کل امور اقتصاد و دارایی معرفی  تا پس از بررسی، فرآیند لازم جهت مزایده و فروش طی گردد.

ایشان در پایان جلسه ضمن تشریح نحوه استفاده  از ظرفیت اسناد تسویه خزانه موضوع بند (و) تبصره 5  قانون بودجه سال جاری بیان داشتند دستگاه های اجرایی می بایست نسبت به پیگیری تهاتر مطالبات پیمانکاران خود اقدام نموده و برای اطلاع از نحوه ساز و کار مبادله  موافقتنامه طر ح های مشمول به کارشناسان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان مراجعه نمایند.

اخبار مرتبط