تاریخ بروزرسانی:

برگزاری کمیته برنامه ریزی شهرستان ها با موضوع بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی 1401

برگزاری کمیته برنامه ریزی شهرستان ها با موضوع بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی 1401

برگزاری کمیته برنامه ریزی شهرستان ها با موضوع بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی 1401

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، علی پورداود معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان طی مصاحبه ای با روابط عمومی عنوان نمودند به دنبال پایش مستمر پروژه های عمرانی و با هدف جذب اعتبارات سال 1401 همچنین به منظور برنامه ریزی برای پروژه های قابل بهره براری در هفته دولت سال جاری، با هماهنگی های انجام شده با فرمانداران شهرستان های ده گانه، جلسات کمیته برنامه ریزی شهرستان ها از هفته جاری برگزار گردیده است.

اخبار مرتبط