تاریخ بروزرسانی:

بهره وری نیروی کار استان بوشهر 5 برابر کشور است

بهره وری نیروی کار استان بوشهر 5 برابر کشور است

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر خبر داد:

بهره وری نیروی کار استان بوشهر 5 برابر کشور است

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر:  رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی با بیان اینکه بر اساس برآورد های انجام شده، تعداد شاغلین کار استان بوشهر در سال  گذشته، 305 هزار نفر بوده است  گفت: بهره وری کل نیروی کار استان  برابر با 1547 میلیون ریال ( قیمت ثابت ) بوده در صورتی که بهره وری کل نیروی کار کشور برابر با ۳۱۰ میلیون ریال(قیمت ثابت) می باشد در حالی که بهره وری کل استان بوشهر حدود 5 برابر کشور میباشد.

پاپری زارعی اضافه کرد: بهره وری نیروی کار بخش صنعت و معدن استان بوشهر برابر 5383 میلیون ریال و بهره‌وری شاغلین بخش صنعت کشور 3۸۳ میلیون ریال میباشد درحالی که بهره وری بخش  صنعت استان بوشهر بیش از ۱۴ برابر کل کشور است.

ایشان اظهار داشت: بهره وری نیروی کار بخش کشاورزی استان بوشهر برابر ۲۳۰ میلیون ریال و بهره‌وری شاغلین بخش کشاورزی کشور ۱۳۰ میلیون ریال میباشد که بهره‌وری این بخش نیز بالاتر از کشور است.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خاطر نشان کرد:  با سیاست گذاری های انجام شده و برنامه‌های پیش رو بر اساس ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه تولید محصولات خارج از فصل و توسعه کشت گلخانه‌ای ، پیش بینی میشود بهره وری نیروی کار استان بوشهر در بخش کشاورزی بیش از دو برابر کشور شود.

اخبار مرتبط