تاریخ بروزرسانی:

به مناسبت هفته نکو داشت هفته پدافند غیر عامل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار میکند

به مناسبت هفته نکو داشت هفته پدافند غیر عامل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار میکند

به مناسبت هفته نکو داشت هفته پدافند غیر عامل مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری برگزار میکند
دوره پدافند غیر عامل
تاریخ: از سوم الی دهم آبان
ایران پایدار ، به وسعت ایمان به بلندای امید

برای شرکت در دوره مذکور به آدرس سایت مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری مراجعه فرمایید

bulms.smtc.ac.ir

اخبار مرتبط