تاریخ بروزرسانی:

بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی استان بوشهر به مناسبت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت برگزار شد.

بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی استان بوشهر به مناسبت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت برگزار شد.

بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی استان بوشهر به مناسبت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و هفته دولت با تقدیر از تلاشگران عرصه خدمت به مردم شریف استان برگزار شد.

 

اخبار مرتبط