تاریخ بروزرسانی:

تا کید بر ساماندهی واگذاری اراضی به طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی

تا کید بر ساماندهی واگذاری اراضی به طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی

تا کید بر ساماندهی واگذاری اراضی به طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان به ریاست استاندار و دبیر جلسه جناب دکتر درویشی رئیس  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان برگزار گردید.

ساماندهی واگذاری ارضی طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی با هدف افزایش بهره وری  زمین به عنوان یکی از نهاد های مهم سرمایه گذاری  و همچنین مردمی سازی اقتصاد به ویژه در زمینه پرورش آبزیان از محور های مهم این جلسه بود.

در این جلسه دکتر درویشی ضمن تبریک به مناسبت هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و با هنر و همچنین تسلیت به مناسبت آغاز ماه محرم از مجموعه پیگیری های دبیر خانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص مصوبات سال گذشته آن ستاد را تشریح نمودند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اظهار داشتند ، تهیه دستور العمل چگونگی واگذاری اراضی پرورش آیزیان با تاکید بر بهرمندی مردم محلی و تسریع در اجرای پروژه ها و بررسی عملکرد واگذاری اراضی به طرح های سرمایه گذاری از طرف امور اراضی است که طی دهه اخیر از جمله مباحث پیگیری شده توسط دبیر خانه بوده است. وی  ساماندهی واگذاری اراضی به طرحهای سرمایه گذاری را یکی از برنامه های مهم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان دانستند که بر اساس آن مقرر شد دستگاههای اجرایی ذیربط گزارشهای خود را کاملتر نموده و جهت طرح در جلسه ستاد فرماندهی به دبیر خانه ارسال نمایند.

اخبار مرتبط