تاریخ بروزرسانی:

تحقق رشد اقتصادی 7.9 درصدی استان بوشهر در سال 1401 و کسب رتبه اول کشور

تحقق رشد اقتصادی 7.9 درصدی استان بوشهر در سال 1401 و کسب رتبه اول کشور

تحقق رشد اقتصادی 7.9 درصدی استان بوشهر در سال 1401 و کسب رتبه اول کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، بر اساس برآوردهای اولیه رشد اقتصادی استان­ها در سال 1401، رشد اقتصادی استان بوشهر 7.9 درصد تخمین زده شده است. استان بوشهر در این سال در رتبه اول قرار گرفته و بعد از استان بوشهر استان هرمزگان با رشد 5.8 درصدی در رتبه دوم قرار گرفته است. همچنین محاسبات اولیه نشان داده است استان بوشهر توانسته به رشد اقتصادی مورد نظر در برنامه‌های توسعه‌ای دست یابد متوسط رشد اقتصادی کل کشور در این سال 3.3 درصد برآورد شده است.

      رشد اقتصادی استان بوشهر در 3 بخش: استخراج معدن(نفت و سایر معادن)، صنایع(آب، برق و گاز و ساختمان) و خدمات مثبت بوده و تنها در بخش کشاورزی منفی شده است؛ که دلیل آن نیز وضعیت اقلیمی و شرایط جوی کل کشور است و در بازه‌های مختلف زمانی این بخش دارای نوسانات زیادی بوده و متغیرهای اثرگذار در بخش کشاورزی غیرقابل پیش‌بینی است. متوسط رشد اقتصادی استان در بخش معدن 0.8 درصد و کشور در این بخش 2.6 درصد، رشد استان در بخش صنایع 10 درصد و کشور 6.6 درصد، رشد استان در بخش خدمات 4.2 درصد و رشد کشور 2.8 درصد و در بخش کشاوزری رشد استان 2.7- درصد و رشد کشور 2.3- درصد بوده است. بنابراین نتایج نشان می‌دهد رشد اقتصادی استان در بخش خدمات و صنعت با اختلاف بسیار بالاتر از میانگین کشور قرار گرفته است.

      برنامه­ریزی­های لازم در راستای تحقق رشد اقتصادی به نحوی صورت پذیرفته که در استان بوشهر، تداوم وضعیت رشد اقتصادی در افق برنامه توسعه هفتم برقرار باشد و در صورت تحقق این مهم شرایطی فراهم شود که با کاهش نرخ بیکاری، انباشت ثروت و افزایش سرمایه­گذاری، وضعیت رفاهی خانوارها بهتر می­گردد.

اخبار مرتبط