تاریخ بروزرسانی:

تحقق 84 درصدی اعتبارات عمرانی سال 1401 استان بوشهر

تحقق 84 درصدی اعتبارات عمرانی سال 1401 استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، محسن پاپری زارعی رئیس سازمان از تحقق 84 درصدی اعتبارات عمرانی سال 1401 استان بوشهر خبر دادند. ایشان عنوان نمودند تحقق این اعتبارات، استان بوشهر را به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل نموده است.

وی خاطر نشان کردند با تحقق تخصیص اعتبارات استانی و تلفیق آن با اعتبارات متوازن ملی و سفر مقام معظم رهبری و سایر ردیف ها، تمام پروژه های استان که طی سالیان گذشته دچار رکود و عدم فعالیت بودند در حال حاضر فعال و این استان به یک کارگاه عمرانی بزرگ تبدیل شده است.

اخبار مرتبط