تاریخ بروزرسانی:

تصویب احداث پلاژ بانوان شهرستان دیلم

تصویب احداث پلاژ بانوان شهرستان دیلم

تصویب احداث پلاژ بانوان شهرستان دیلم

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، آقای محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در بازدید از محل اجرای پروژه پلاژ بانوان شهرستان دیلم عنوان نمودند: این پروژه با مشارکت ۵٠ درصدی بودجه عمومی دولت و ۵٠ درصد هم از محل درآمد ارزش افزوده شهرداری دیلم، در مجموع با اعتبار ٨٠ میلیارد تومان و طی دو سال به بهره برداری رسیده و در اختیار مردم شریف و گردشگران شهرستان دیلم قرار خواهد گرفت.

اخبار مرتبط