تاریخ بروزرسانی:

تقدیر از خانواده های شهدا م مدافعین سلامت در جشنواره شهید رجایی

تقدیر از خانواده های شهدا م مدافعین سلامت در جشنواره شهید رجایی

 

تقدیر از خانواده های شهدا م مدافعین سلامت در جشنواره شهید رجایی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر، در سال جاری در جشنواره شهید رجایی از خانواده شهدا و مدافعین سلامت استان بوشهر قدر دانی شد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی اظهار داشت: متاسفانه امسال به لحاظ شیوع بیماری کرونا جشنواره شهید رجایی فقط میزبان تعداد اندکی از دستگاههای اجرایی هستیم و سایر دستگاه های استان از طریق ویدیو کنفرانس ما را در جلسه همراهی می کنند.

علی درویشی افزود: بخشنامه های متعددی در خصوص رعایت پورتکل های بهداشتی  به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده و انتظار می رود با حفظ تمام این پروتکل ها در خدمات رسانی دستگاه های اجرایی استان اختلالی انجام نشود.

 وی در ادامه افزود: امسال دانشگاه علوم پذشکی به لحاظ نقش آفرینی در ارائه خدمات درمانی د ر حوزه کرونا به عنوان دستگاه برتر معرفی گردیده و به پاس زحمات تلاشگران این عرصه از خانواده ایثار گران، شهدا و مدافعین سلامت استان تقدیر شد.

اخبار مرتبط