تاریخ بروزرسانی:

تمدید فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی استان بوشهر1401

تمدید فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی  استان بوشهر1401

تمدید فراخوان اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی

 استان بوشهر1401

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهربه استناد مفاد ماده شش بند (ﻫ) تبصره 9 قانون بودجه کل کشور و با عنایت به تصویب نیازهای اساسی تحقیقاتی درکارگروه آموزش پژوهش فناوری و نوآوری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر عناوین اولویت های پژوهشی دستگاههای اجرایی را به شرح جدول ذیل فراخوان می نماید. مراکز پژوهشی و فناوری(دانشگاهها/پارک های علم وفناوری / موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی / موسسات پژوهشی / شرکتهای دانش بنیان / جهاددانشگاهی) ضروری است پروپوزالهای پیشنهادی خود را درخصوص طرح های مذکورحداکثرتاروزشنبه به تاریخ 01/11/1401 به نشانی بوشهرخیابان شهیدچمران مرکزآموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری ویا به آدرس الکترونیکی IRAN4008@GMAIL.COM  ارسال نمایند .شایان ذکر است با توجه به شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت ها ، توسط دستگاههای اجرائی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) می باشد. محققان جهت شرکت در فراخوان لازم است مشخصات خود را در سامانه به آدرس اینترنتی nan.ac  درج و ثبت نام نمایند.

ردیف

عنوانطرح پژوهشی اهداف / پیشنهادی
1 بررسی ظرفیت های توسعه پایدار در مناطق مرزی استان بوشهر با تاکید بر اقتصاد دریا 1-شناسایی ظرفیت های توسعه پایدار در مناطق مرزی استان بوشهر با تاکید بر اقتصاد دریا

2-تدوین راهبردها و سیاست های توسعه پایدار در مناطق مرزی استان بوشهر با تاکید بر اقتصاد دریا

3-تدوین بسته های پیشنهادی توسعه پایدار و بهبود فضای کسب و کار در مناطق مرزی استان بوشهر با تاکید بر اقتصاد دریا

4-ارائه راهکارهای ارتقاء معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی استان بوشهر

2  

بررسی تاثیرات آلایندگی صنایع بزرگ مقیاس و ریز گردها بر روی جامعه و  محیط زیست و محاسبه بار اقتصادی بیمارهای غیر واگیر (انواع سرطان ها، قلب و عروق، مشکلات تنفسی و…) ناشی از آلودگی صنایع مستقر در استان (محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تحمیلی بر نظام سلامت و مردم)

1- بررسی اثرات آلایندگی صنایع بزرگ مقیاس (صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، نیروگاه اتمی، صنایع سیمان و …) بروی انسان و محیط زیست

2- بررسی اثرات ریزگردها بر روی سلامت انسان و راهکارهای مقابله با آن

3- ارائه راهکارهای کاهش اثرات آلایندگی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بر روی جوامع و محیط زیست

4- بررسی و ارزیابی ایستگاه های پایش آلایندگی در سطح استان و ارائه راهکارهای بهبود آن

5-محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تشخیص، درمان و عوارض ناشی از بیماری

6-محاسبه هزینه های مستقیم و غیر مستقیم غیر درمانی و عوارض ناشی از بیماری

3 طراحی الگوی آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی سایت های پرورش میگو بر جوامع محلی مبتنی بر بررسی فرصت ها و چالش ها 1-شناسایی مولفه های الگوی آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی سایت های پرورش میگو بر جوامع محلی

2- اولویت بندی مولفه های آسیب شناسی سایت های پرورش میگو بر جوامع محلی

3- بررسی روابط بین ابعاد الگوی آسیب شناسی سایت های پرورش میگو بر جوامع محلی

4- پیاده سازی، اجرا و اعتبار سنجی الگوی آسیب شناسی سایت های پرورش میگو بر جوامع محلی

4

احصاء و بازنویسی و ایجاد مجموعه آثار علامه بلادی (کتاب آیات التکوین 1،2،3)

1- معرفی نظريات قرآنی و بديع علامه بلادی بوشهری در حوزه »آيات التکوين«

2- تصحيح نگاه ملی به استان به عنوان يک استان عالم خيز در سطح بين المللی

اخبار مرتبط