تاریخ بروزرسانی:

توجه به کیفیت اجرایی پروژه ها در اولویت کاری دستگاه های اجرایی قرار گیرد

توجه به کیفیت اجرایی پروژه ها در اولویت کاری دستگاه های اجرایی قرار گیرد

توجه به کیفیت اجرایی پروژه ها در اولویت کاری دستگاه های اجرایی قرار گیرد

به گزارش روابط عمومی، درویشی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در جلسه شورای فنی استان با اشاره به محدودیت های دولت در تامین اعتبار پروژه ها و میزان تخصیص هر پروژه از دستگاه های اجرایی خواستند تا در جذب اعتبارات تمام تلاش خود را به کار گیرند. براساس اظهارات ایشان امکان جابجایی اعتبار پس از پایان مهلت های قانونی وجود ندارد.

دبیر شورای فنی استان در ادامه  با توجه به گزارش کارگروه نظارت شورای فنی استان از وجود برخی ایرادات فنی در پروژه های در دست اجرا خواستار شناسایی و تعیین میزان قصور عوامل اجرایی از جمله مشاور و پیمانکار شدند. ایشان همچنین از دستگاه اجرایی خواستند در اسرع وقت نسبت به انجام اقدامات اصلاحی با ارائه برنامه زمانبندی اقدام نمایند.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در پایان جلسه یادآور شدند کیفیت اجرایی پروژه ها در اولویت کاری دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

درویشی در این جلسه با توجه به عملکرد ضعیف دو پیمانکار که باعث تاخیر زیاد در اجرای پروژه ها و توقف عملیات اجرایی گردیده بودند به درخواست کارفرمایان مربوطه، با اعمال فسخ پیمان های مذکور موافقت و مقرر گردید اقدامات تنبیهی مالی و انظباطی لازم مطابق ضوابط نظام فنی اعمال گردد.

اخبار مرتبط