تاریخ بروزرسانی:

توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲

توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲

 دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر در سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر دومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر با دستور کار توزیع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲ برگزار شد.

 در این جلسه ضمن بررسی عملکرد اعتبارات قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اعتبارات ابلاغی سال ۱۴۰۲ نیز توزیع شد.
محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در این جلسه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی سال ۱۴۰۲ معادل با ۴۲۹۰ میلیارد تومان از ردیف های مختلف اعتباری عنوان نمودند که نسبت به سال قبل رشد ۱۱۲ درصدی داشته و با احتساب سهم متوازن ملی رشد ۱۱۷ درصدی داشته که استان بوشهر را به مقام اول در بین استان های کشور از لحاظ رشد اعتبارات تبدیل نموده است
ایشان اضافه کردند اعتبارات ابلاغی هزینه ای استان نیز ۸۲۱ میلیارد تومان می باشد که نسبت به سال قبل دارای ۳۱ درصد رشد شده است.
پاپری زارعی درآمدهای عمومی استان را معادل ۱۳۷۵۸ میلیارد تومان اعلام کردند که نسبت به سال قبل ۹ درصد رشد داشته است.
در این جلسه ظرفیت ها و فرصت های مفاد قانون بودجه برای دستگاه های اجرایی و مبانی و شاخص های توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲ تشریح شد و سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۱۴۰۲ هر یک از شهرستان ها قرائت گردید.
همچنین در این جلسه بر ضرورت تسریع در جذب تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۱ توسط مدیران دستگاه های اجرایی تاکید شد و مقرر شد ذیحسابان دستگاه های اجرایی نیز این فرایند را تسریع نمایند.

اخبار مرتبط