تاریخ بروزرسانی:

جذب بیش از ۸۰ درصد اعتبارات سفر دولت به بوشهر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

جذب بیش از ۸۰ درصد اعتبارات سفر دولت به بوشهر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

یک گام جلو بوشهر نسبت به سایر استان ها؛

جذب بیش از ۸۰ درصد اعتبارات سفر دولت به بوشهر توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

بوشهر_ایرنا_ استان بوشهر در حالی تا حدود یک ماه دیگر میزبان سفر دوم دولت است که تاکنون ۴۳ درصد از اعتبارات سفر اول بدون متمم اعتباری که چند مدت پیش الحاق شد را دریافت کرده که در این بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر با جذب ۸۲.۵درصد اعتبارات سال اول سفر، در جایگاه خوبی در سطح استان و کشور قرار دارد.

به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم در راستای آشنایی بیشتر با مسائل و مشکلات مردم، شناخت ظرفیت‌های اقتصادی و رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار با تقسیم صحیح ظرفیت‌ها و امکانات بر مبنای سند آمایش سرزمینی، مصوباتی را در قالب سفرهای اول استانی و به عنوان وعده هایی صادق به مردم هدیه داد که در سفر دوم استانی، میزان اجرایی شدن آن را بررسی و متناسب با ظرفیت های آن استان، مصوبات جدید با پشتوانه مالی قابل اجرا را ارائه می دهد.

این شرایط در مهرماه سال گذشته و با ورود دولت به استان بوشهر، شکلی عینی به خود گرفت تا با تصویب ۹۳ طرح در حوزه‎‌ های مختلف با اعتبار ۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان و انعقاد ۱۷ توافقنامه با دستگاه‎‌های اجرایی برای محرومیت زدایی، توسعه زیرساختی و رونق اقتصادی این استان تلاش کند.

بررسی مصوبات نشان می دهد که از مجموع طرح‌‎های سفر استانی هیات دولت به بوشهر سهم حوزه‎‌های زیربنایی ۲۵، صنعت و معدن ۹، بهداشت و درمان ۶، حوزه فرهنگی و آموزشی ۱۲، حوزه رفاه اجتماعی ۱۳، نفت و انرژی ۹، آب، خاک و کشاورزی ۱۰ و حوزه اشتغال چهار طرح بوده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر روز یک شنبه در بازدید از ایرنا درباره میزان محقق شدن اعتبارات سفر اول دولت سیزدهم به استان بوشهر گفت: از چهار هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبارات مصوب ششمین سفر استانی رئیس جمهور به این استان برای اجرای ۹۳ طرح، ۲ هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان اعتبار معادل ۴۳ درصد محقق شده است.

محسن پاپری زارعی افزود: از این میزان اعتبار مصوب از محل اعتبارات سفر استانی دولت، ۲ هزار و ۴۷۶ میلیارد تومان تعهد ۲ ساله سازمان برنامه و بودجه است که از این میزان تاکنون یک هزار و ۶۲۸ میلیارد تومان معادل ۶۵.۷ درصد محقق شده است.

وی اظهار کرد: از کل اعتبار مصوب سفر استانی دولت به استان بوشهر، ۲ هزار و ۷۸۸ میلیارد تومان تعهدات سال ۱۴۰۰ بوده است که از این میزان یک هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان تعهد سازمان برنامه و بودجه بوده است.

پاپری زارعی ادامه داد: از کل تعهدات سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات سفر استانی دولت به استان بوشهر در سال ۱۴۰۰ معادل ۹۳۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معادل ۸۲.۵ درصد محقق شده است.

به گفته پاپری زارعی همچنین مابقی این تعهد معادل یک هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان نیز مربوط به سایر وزارتخانه‌ها است که از این میزان، ۳۴۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان معادل ۲۰.۸ درصد محقق شده است.

وی تعهدات همه وزارتخانه‌ها در سال ۱۴۰۱ را ۲ هزار و ۱۶۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این میزان تعهد، یک هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان مربوط به سازمان برنامه و بودجه و ۸۲۰ میلیارد تومان مربوط به سایر وزارتخانه‌ها است.

پاپری زارعی ادامه داد: از محل تعهدات سازمان برنامه و بودجه تاکنون ۶۹۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معادل ۵۱.۵۷ درصد و از محل تعهدات سایر وزارتخانه‌ها نیز ۱۲۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان معادل ۱۵.۷ درصد محقق شده است.

الحاق ۲ هزار و ۸۸۶ میلیاردتومان از محل متمم سفر اول به استان بوشهر

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: با پی‌گیری‌های انجام شده معادل ۲ هزار و ۸۸۶ میلیارد تومان از محل متمم سفر اول دولت به استان تصویب و به مصوبه‌ها الحاق شد.

وی ادامه داد: از این میزان اعتبار الحاق شده یک هزار و ۱۳۵ میلیارد تومان مربوط به تعهدات سازمان برنامه و بودجه و یک هزار و ۷۵۱ میلیارد تومان مربوط به سایر وزارتخانه‌ها است.

به گفته پاپری زارعی استان بوشهر تنها استان کشور است که تا پیش از دور دوم سفر استانی دولت به استان از اعتبارات متمم سفر برخوردار شده است و به این صورت از سایر استان‌های کشور یک گام جلوتر است.

وی اظهار کرد: افزون بر اعتبارات الحاقی به مصوبه های سفر استانی دولت، یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار بابت تکمیل راه آهن بوشهر از محل تهاتر نفت و ۶۳۰ میلیارد تومان از محل منابع عمومی تصویب شده است.

پاپری زارعی گفت: تصویب ۸۰۰ میلیارد تومان برای بزرگراه کنارتخته – دالکی، ۱۵۰ میلیارد تومان برای سد دهرود، ۱۰۰ میلیارد تومان برای انتقال آب از سد خائیز به نخیلات اهرم، هزار و ۸۰ میلیارد تومان برای سد دالکی و ۶۵ میلیارد تومان برای استخر و سالن همایش‌های دانشگاه خلیج فارس از محل متمم های سفر، مصوب شده است.

تحقق یک هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان از تسهیلات ریالی

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر گفت: همچنین در ششمین سفر استانی دولت به این استان، سه هزار و ۲۱۵ میلیارد تومان تسهیلات ریالی مصوب شد که از این مبلغ، یک هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان معادل ۵۰.۵ درصد تاکنون محقق شده است.

وی ادامه داد: از این میزان تسهیلات مصوب، ۹۰۰ میلیارد تومان مربوط به تسهیلات ازدواج جوانان و مابقی مربوط به پروژه‌های اشتغالزایی است.

این آمارها که رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده نشان می دهد که استان بوشهر حدود ۴۳ درصد از اعتبارات سفر اول دولت سیزدهم به استان بوشهر را جذب کرده در حالی که متوسط جذب سایر استان ها زیر ۳۰ درصد است. نکته دیگر این که اگر این روزها مدیران استان بوشهر به جای جذب ۴۳ درصد اعتبارات سفر، از عدد ۲۵ درصد جذب اعتبارات صحبت می کنند به دلیل این است که الحاق ۲ هزار و ۸۸۶ میلیاردتومان از محل متمم سفر اول به استان بوشهر در طی چند مدت پیش که با تلاش مدیران استان بوشهر به عنوان تنها استانی که متمم سفر دریافت کرده بود را در سرجمع آمار کلی میزان اعتبارات سفر دولت به استان گنجانده و صادقانه اعلام می کنند هر چند جذب اعتبارات این متمم الحاقی، زمان‌بر است.

اخبار مرتبط