تاریخ بروزرسانی:

جشن بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی استان

جشن بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی استان

جشن بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی استان

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر بزرگداشت روز آمار و برنامه ریزی به منظور تقدیر از دست اندرکاران این حوزه با حضور رئیس سازمان و معاون آمار و اطلاعات ، مدیر اداری مالی و پشتیبانی ، کارشناسان معاونت های آمار و برنامه ریزی و آمارگیران در محل سالن جلسات سازمان در روز چهارشنبه مورخ 99/08/07  برگزار شد . در ابتدای جلسه آقای درویشی رئیس سازمان در خصوص اهمیت آمار و لزوم ارتقا فرهنگ آماری در جامعه و نقش آن در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری نکاتی را یادآور شدند . در ادامه جلسه آقای محمدی باغملایی معاون آمار واطلاعات  از  همراهي و تلاش صادقانه مردم شريف استان و همه دستگاه هاي دولتي، سازمانها ، نهادهاي عمومي ، شركتها و بنگاههاي اقتصادي ،  کارشناسان و آمارگیران تقدير و تشكر نمودند .  در پایان مراسم از 15 آمارگیر و کارشناسان واحد آمار و برنامه ریزی سازمان  تقدیر به عمل آمد.

اخبار مرتبط