تاریخ بروزرسانی:

جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان تشکیل شد

جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان تشکیل شد

جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان تشکیل شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در روز یکشنبه 99  دهمین جلسه ستاد درآمد و تجهیز استان  به ریاست علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در سالن جلسات این سازمان تشکیل گردید.

در ابتدا جلسه دستگاه های ذیربط به ارائه گزارش در خصوص درآمد­های عمومی در  10  ماه  سال 99  پرداختند.

در ادامه این جلسه، علی درویشی با اشاره به عملکرد 10 ماه درآمد استان و بررسی آن افزود: مجموع عملکرد 10 ماهه درآمدی استان بالغ بر 4233 میلیارد تومان بوده است که نسبت به مصوب درآمد ها مبلغ 340 میلیارد تومان مازاد بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی افزود: بیشترین درآمد حاصله  در استان بوشهر در 11 ماه سال 1399  حاصل از درآمد های مالیاتی  می باشد.

درآمد های مالیاتی در سال جاری 97/7 درصد از کل درآمد ها بوده است.

اخبار مرتبط