تاریخ بروزرسانی:

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر برگزار شد

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر برگزار شد

جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی :علی درویشی رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان در این جلسه با اشاره به مراحل تدوین لایحه بودجه سال 1400 و  وظایف تعیین شده در این خصوص برای دستگاه های اجراییاظهار داشتند: اعتبارات ابلاغی به منظور درج در لایحه بودجه بین فصول و برنامه (با در نظر گرفتن چندین سناریو) توزیع گردیده است و پس از تصویب به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال و بر سامانه جامع بارگزاری خواهد شد.

در ادامه دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان با تاکید بر اینکه در سال گذشته نیز همین فرآیند در استان به منظور توزیع بودجه پیشنهادی در سال جاری طی شده و در شورای برنامه ریزی و توسعه استان به تصویب رسیده بود. مصوبات شورا در سال گذشته برای اختصاص اعتبار بین دستگاه های مختلف به گونه ای بود که بیشترین رضایت مندی در سال جاری حاصل شده و علیرغم درج این توزیع در قانون بودجه سال جاری هیچ گونه محدودیتی برای توزیع اعتبارات استان و اعتبار دهی به پروژه ها ایجاد ننموده است.

در ادامه آقای درویشی از تمامی دستگاه های اجرایی خواستند در بهره گیری از ظرفیت بند و تبصره 5 تسریع نمایند  و با توجه به محدود بودن منابع در نظر گرفته شده و همچنین مشترک بودن این منابع با سایر استان ها، مدارک  و مستندات خود را هرچه سریع تر در سامانه سماد بار گزاری نمایند و همچنین مقرر گردید به منظور بهره گیری حداکثری و پایش اقدامات صورت گرفته جلسات هفتگی در این خصوص برگزار گردد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان عنوان نمودند: در راستای تحقق عدالت با رویکرد همسان سازی پرداخت پرسنل شاغل در دستگاه های اجرایی برای سال  آینده دستگاه ها به گونه ای برنامه ریزی و تدوین شده که دریافتی هر نفر نیروی انسانی در تمامی دستگاه های اجرایی متناسب با ماموریت ها و رسالت های آن دستگاه ها بوده و به صورت یکسان صورت پذیرد.

اخبار مرتبط