تاریخ بروزرسانی:

حذف اقلام اطلاعاتی مربوط به محل خدمت از کاربرگ های کاغذی و الکترونیکی

حذف اقلام اطلاعاتی مربوط به محل خدمت از کاربرگ های کاغذی و الکترونیکی

حذف اقلام اطلاعاتی مربوط به محل خدمت از کاربرگ های کاغذی و الکترونیکی

به گزارش روابط عمومی آقای درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی استان با بیان این خبر افزودند: با توجه به بخشنامه سازمان اداری و استخدامی و نیز اعلام سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر فرآهم بودن امکان بهره­برداری از سامانه اعلام  تغییر نشانی” کلیه دستگاه­های اجرایی موظفند نسبت به استعلام نشانی اشخاص حقیقی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و حذف اقلام اطلاعاتی مربوط به محل اقامت از کاربرگ­ های کاغذی و الکترونیکی اقدام نموده و تنها به نمایش آدرس فرد و دریافت  تأیید از سوی متقاضی اکتفا نمایند.

وی همچنین اضافه نمود: کلیه اشخاص حقیقی ملزم به اطلاع ­رسانی تغییر آدرس محل سکونت خود به سازمان ثبت احوال کشور بوده و در صورت به روز نبودن آدرس محل سکونت در سامانه ” اعلام تغییر نشانی” دستگاه­های اجرایی تکلیفی جهت ارائه خدمات به شهروندان ندارند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی همچنین بیان داشتند: در صورت احراز مغایرت در آدرس محل سکونت اشخاص، به منظور ارائه خدمات مبتنی بر نشانی، ضروری است دستگاه­های اجرایی به نحو مقتضی لزوم درج نشانی جدید در سامانه مورد اشاره را به ذینفعان اطلاع­ رسانی نمایند.

 

بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

اخبار مرتبط