تاریخ بروزرسانی:

حضور دکتر درویشی ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر در برنامه زنده تلویزیونی

حضور دکتر درویشی ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر در برنامه زنده تلویزیونی

حضور دکتر درویشی ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر در برنامه زنده تلویزیونی

حضور دکتر درویشی ریاست سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر در برنامه زنده تلویزیونی و گفتگو با دکتر کرمی دبیر محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و بحث پیرامون لایحه بودجه سال آینده و سهم استان از اعتبارات.

اخبار مرتبط