تاریخ بروزرسانی:

داود منظور: نمایندگان می‌گویند قیمت بنزین را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند

داود منظور: نمایندگان می‌گویند قیمت بنزین را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: نمایندگان می‌گویند قیمت بنزین را بالا ببریم تا مردم کم مصرف کنند
داود منظور اعلام کرد: رفع ناترازی انرژی از نظر نمایندگان یعنی بالا بردن قیمت انرژی؛ اما دولت فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت انرژی ندارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه- در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: رفع ناترازی انرژی از نظر نمایندگان یعنی بالا بردن قیمت انرژی. یعنی باید قیمت بنزین را ببریم بالا تا مردم کم مصرف کنند؛ قیمت برق را ببریم بالا تا مردم کم مصرف کنند. اما دولت مخالف است و فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت انرژی ندارد.
داود منظور ادامه داد: رفع ناترازی انرژی از نظر نمایندگان یعنی بالا بردن قیمت انرژی. یعنی باید قیمت بنزین را ببریم بالا تا مردم کم مصرف کنند. قیمت برق را ببریم بالا تا مردم کم مصرف کنند. اما دولت مخالف است و فعلا قصدی برای بالا بردن قیمت انرژی ندارد.

اخبار مرتبط