تاریخ بروزرسانی:

همایش راهکارهای حفاظت و صیانت از داده سازمان

همایش راهکارهای حفاظت و صیانت از داده سازمان

مرکزآموزش وپژوهش توسعه وآینده نگری سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهربرگزار میکند
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر همایش راهکارهای حفاظت و صیانت از داده سازمان با همکاری مرکز مدیریت راهبردی افتای استان بوشهر در تاریخ 17 مهرماه 1402 ( دوشنبه ساعت 09:00 صبح ) درسالن آمفی تاتر مرکز آموزش وپژوهش توسعه وآینده نگری برگزار می گردد .

اخبار مرتبط