تاریخ بروزرسانی:

دیدار با سردار محمد و پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

دیدار با سردار محمد و پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

دیدار با سردار محمد و پروژه های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیزیت و برنامه ریزی استان بوشهر؛علی درویشی از دیدار با دکتر محمد و برنامه ریزی برای تسریع در تکمیل پروژه های عمرانی قرارگاه خبر داد.

در دیدار با دکتر محمد با اتفاق استاندار بوشهر و دکتر رضایی نماینده دشتستان آخرین وضعیت پروژه های عمرانی که در استان توسط قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حال انجام است، مورد بررسی قرار گرفت.

سد دالکی، بزرگراه بوشهر-دیر، آبرسانی سیراف – جم، برگراه اهرم – برازجان و داشنکده پزشکی و دندانپزشکی از جمله پروژه های فعال در استان بوشهر هستند که توسط قرارگاه در حال تکمیل هستند.

اخبار مرتبط