تاریخ بروزرسانی:

دیدار ریاست سازمان با دکتر محمد باقر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور

دیدار ریاست سازمان با دکتر محمد باقر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور

علی درویشی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر با دکتر محمد باقر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار کرد.

این جلسه به منظور پیگیری اعتبارات پروژه های اولویت دار استان برای تامین اعتبار از ردیف های اعتباری متفرقه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ادامه افزود؛ابلاغ مبلغ یکصد میلیارد ریال و تامین نقدینگی ان برای سد خائیز و همچنین تامین اعتبار برخی از پروژه های مهم از دستاوردهای این جلسه بود.

 

 

کد خبر: ۱۰۰۰۳۶

اخبار مرتبط