تاریخ بروزرسانی:

دیدار صمیمی رئیس سازمان با بازنشستگان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

دیدار صمیمی رئیس سازمان با بازنشستگان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان

دیدار صمیمی رئیس سازمان با بازنشستگان به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان.

وضع فعلى بازنشستگان به صورت يك الگو مقابل چشم كاركنان فعلى قرار خواهد گرفت

مقام معظم رهبري: به وضعيت بازنشسته‌ها برسيد. اگر مى‌خواهيد در دستگاه شما افراد خوب كار كنند، راهش اين است كه به بازنشسته‌اى كه الان هيچ كارى براى شما نمى‌كند، خوب برسيد.

ارسال نظر

اخبار مرتبط