تاریخ بروزرسانی:

دیدار صمیمی ریاست سازمان با بازنشستگان سازمان

دیدار صمیمی ریاست سازمان با بازنشستگان سازمان

دیدار صمیمی ریاست سازمان با بازنشستگان سازمان روز 9 بهمن ماه برگزار شد.

در این نشست تمامی بازنشستگان به بیان دغدغه­ های خود پرداختند، که مهمترین مطالبات آنها در حوزه ­های حقوق و معیشت، بیمه درمان و استفاده از خدمات رفاهی سازمان بود. ریاست سازمان نیز در سخنانی به برخی اقدامات انجام شده و اقداماتی که قرار است در آینده برای بهبود وضعیت معیشت این عزیزان انجام شود پرداخت و اعلام نمودند مهمترین هدف دولت و مجموعه سازمان بهبود معیشت بزرگواران بازنشسته است.

اخبار مرتبط