تاریخ بروزرسانی:

رتبه استان بوشهر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰

رتبه استان بوشهر در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، آقای درویشی در خصوص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی استان بوشهر بیان داشت:
مرکز آمار کشور برای اولین بار نرخ رشد ناخالص داخلی استان های کشور در فاصله‌ سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ رابه قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ اعلام کرد، بر اساس این آمار میزان نرخ رشد سالانه استان بوشهر ۵/۵۲ طی دوره مذکور و مقدار تولید ناخالص داخلی استان نیز به قیمت ثابت برابر ۴۲۹۱۶۸ میلیارد است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود:
در سال ۱۳۹۷ میزان محصول ناخالص داخلی بدون نفت استان بوشهر ۳۶۹۴۴۸ میلیارد ریال بوده و باسهم ۶/۰۹ درصدی از تولید ناخالص بدون نفت کشور در رتبه سوم قرار دارد .

علی درویشی در پایان بیان داشت:
طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ طبق گزارش مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی کل کشور به طور متوسط ۱/۲۳ درصد رشد داشته است و همچنین محصول ناخالص داخلی بدون نفت کشور نیز به طور متوسط ۲/۵۱رشد کرده است. طی این بازه زمانی استان بوشهر با بیشترین نرخ رشد ۸/۰۸ درصد بالاترین درصد رشد متوسط محصول ناخالصی داخلی بدون نفت را دارا بوده است.

حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

کد خبر :100047

اخبار مرتبط