تاریخ بروزرسانی:

رشد تحقق شاخص های عمومی در فرآیند جشنواره شهید رجایی استان بوشهر

رشد تحقق شاخص های عمومی در فرآیند جشنواره شهید رجایی استان بوشهر

رشد تحقق شاخص های عمومی در فرآیند جشنواره شهید رجایی استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر:محسن پاپری زارعی در جلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت و سرمایه منابع انسانی با اشاره به در پیش بودن بیست و ششمین جشنواره شهید رجایی، به بیان و مقایسه برخی از شاخص های عمومی استان در جشنواره بیست و پنجم پرداخت و اعلام نمود: در مقایسه عملکرد استان در بیست و پنجمین جشنواره با جشنواره سال قبل، در شاخص شایسته سالاری در انتصاب نیروی انسانی رشدی معادل 24 درصد و شاخص برگزاری دوره های آموزشی مدیران و کارکنان رشد 11 درصدی را شاهد هستیم.

وی همچنین رشد شاخص نظام جامع توسعه و توزیع فرهنگ اقامه نماز را معادل 20 و ارتقاء سلامت اداری در دستگاه های اداری را معادل 3/5 درصد اعلام نمودند

اخبار مرتبط