تاریخ بروزرسانی:

روز درخت کاری گرامی باد

روز درخت کاری گرامی باد
روز درخت کاری گرامی باد به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر به مناسبت روز درخت کاری رئیس سازمان به همراه تعدای از کارمندان سازمان در روز 15 اسفند ماه بصورت نمادین برای ترویج فرهنگ درختکاری، به کاشت چند اصله درخت پرداختند.

اخبار مرتبط