تاریخ بروزرسانی:

رويكرد هاي توزيع اعتبارات استان در سال جديد

رويكرد هاي توزيع اعتبارات استان در سال جديد
دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با دستور كار توزيع اعتبارات استان در سال ۱۳۹۹ تشكيل شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان بوشهر: دومين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با دستور كار توزيع اعتبارات استان در سال ۱۳۹۹ در سالن كوثر استانداري بوشهر برگزار شد.

در اين جلسه درويشي رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان گفت: با عنايت به انتفاع حداكثري از منابع اختصاص يافته به استان در سال جاري جهت دهي اعتبارات كماكان به سمت مسائل اساسي توسعه استان بوده و همچنان از شروع پروژه هاي جديد مگر در شرايط اضطراري پرهيز خواهد شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اظهار داشت، در قانون بودجه سال جاري با توجه به ظرفيت هاي قانوني بسيار خوبي كه در تبصره ۱۹ قانون بودجه براي جلب مشاركت بخش خصوصي براي تكميل و بهره برداري از طرح ها و پروژه ها وجود دارد بالغ بر ۴۵ ميليارد تومان براي ارائه تسهيلات و كمك به تامين منابع مالي بخش خصوصي اختصاص يافت.
وي يادآور شد، در سال جاري نيز قطعا هدايت تخصيص منابع به سمت طرح هاي داراي پيشرفت فيزيكي بالا بوده و براي بهره برداري از اين پروژه ها در دو مقطع زماني هفته دولت و دهه مبارك فجر برنامه ريزي لازم صورت گرفته است.
درويشي گفت: از آنجا كه امسال تمركز استان بر فراهم نمودن شرايط براي جهش توليد و ارائه خدمات در بخش هاي مختلف مي باشد . لذا تقويت زير ساخت هاي تسهيل كننده و مشوق توليد و اشتغال نيز يكي از محور هاي اساسي در تامين مالي پروژه هاي عمراني در شهرستان هاي ده گانه استان بوشهر خواهد بود.

اخبار مرتبط