تاریخ بروزرسانی:

ساماندهی محورهای گردشگری بافت تاریخی بوشهر

ساماندهی محورهای گردشگری بافت تاریخی بوشهر

ساماندهی محورهای گردشگری بافت تاریخی بوشهر

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، علی درویشی بر تقویت جاذبه های گردشگری و توسعه پایدار شهری از طریق ساماندهی محورهای گردشگری بافت تاریخی بوشهر تاکید کرد.

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در بازدید از پروژه‌های ساماندهی گذر تاریخی رشیدی-رفیعی و گذر بهبهانی-کوتی؛ هدف از اجرای این پروژه ها را احیاء این گذرهای منتخب و ایجاد مسیر مناسب گردشگری در محدوده مصوب بافت تاریخی و نیز احیای پلاک های ثبتی و ارزشمند گذر و تعیین کاربری های مناسب جهت پویایی و زنده سازی بناها و بافت ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهر و رونق گردشگری برشمرد.

 در این بازدید که مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز حضور داشتند؛ دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اقدامات این اداره کل را در ساماندهی محورهای ارزشمند تاریخی بافت قدیم بوشهر حائز اهمیت دانسته و عنوان نمود: این پروژه در محدوده حدود ۳ کیلومتر از مسیر ها و گذر های واقع در بافت تاریخی شهر بوشهر واقع شده و حدود ۲۰ هزار متر مربع از جداره ها و نماهای مشرف به گذر های ارزشمند مرمت و نماسازی می گردد. وی در ادامه افزود: هزینه نهایی تکمیل این طرح بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان بوده و بایستی علاوه بر تامین و حمایت مالی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری های لازم نیز جهت جذب منابع ملی صورت گیرد.

اخبار مرتبط