تاریخ بروزرسانی:

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر منصوب شد

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر منصوب شد

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، در حکمی از سوی آقای محسن پاپری زارعی؛ سرکار خانم حمیده دانشگر به عنوان سرپرست مرکز آموزش و پژو هش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان منصوب شد.

در این حکم آمده است:

با عنایت به مراتب تعهد و تجربه، به موجب این ابلاغ به عنوان ” سرپرست مرکز آموزش و پژو هشهای توسعه و آیندهنگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان” منصوب میشوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از قوانین و مقررات مربوطه و استفاده از ظرفیتهای کارشناسی مجموعه در انجام وظایف محوله موفق باشید، توفیقات روزافزون شما را درجهت تحقق آرمانهای بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی در دولت مردمی با تدابیر مناسب در حل مشکلات استان از باریتعالی مسألت می نمایم.

اخبار مرتبط