تاریخ بروزرسانی:

سهم 6.5 درصدی استان بوشهر از اقتصاد کشور

سهم 6.5 درصدی استان بوشهر از اقتصاد کشور

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر خبر داد:

سهم 6.5 درصدی استان بوشهر از اقتصاد کشور

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان بوشهر رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی گفت: براساس برآوردهای انجام شده در سال ۱۴۰۰ استان بوشهر سهم 6.5 درصدی از اقتصاد کشور را داشته است.

محسن پاپری زارعی اظهار داشت: سهم کشاورزی از اقتصاد 2درصد ، سهم خدمات از اقتصاد استان 10 درصد و سهم صنعت و معدن از اقتصاد استان ۸۸ درصد میباشد.

رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی خاطر نشان کرد:با سیاست گذاری های انجام شده و برنامه‌های پیش رو بر اساس ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه ­های خدمات و کشاورزی، پیش بینی می­شود سهم این بخش­ها در اقتصاد استان بوشهر افزایش یابد.

اخبار مرتبط