تاریخ بروزرسانی:

طرح تعریض جاده چریف در هفته دولت افتتاح می‌شود.

طرح تعریض جاده چریف در هفته دولت افتتاح می‌شود.

طرح تعریض جاده چریف در هفته دولت افتتاح می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: با تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل جاده چریف، این طرح در هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

اخبار مرتبط