تاریخ بروزرسانی:

علی پور داود به عنوان معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر منصوب گردید

علی پور داود به عنوان معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر منصوب گردید

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، آقای علی درویشی در حکمی آقای علی پور داود را به سمت معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر منصوب کرد.

علی پور داود پیشتر در سمت مدیر اداری،مالی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر مشغول بوده و از کارشناسان با تجربه و با سابقه حوزه بودجه سازمان مدیریت می باشد.

 

حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت ضمن تبریک  از خداوند متعال برای ایشان موفقیت در این سمت جدید را مسئلت دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

*حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر*

 

 

کد خبر ۱۰۰۰۳۲

اخبار مرتبط