تاریخ بروزرسانی:

فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان آغاز شد

فرآيند ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان آغاز شد
به گزارش روابط عمومي سازمان: دكتر درويشي رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان بوشهر اظهار داشت:
بر اساس برنامه اعلام شده از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور برنامه زمان بندي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان از روز يكشنبه به تاريخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ آغاز و تا پايان مرداد ماه ادامه خواهد داشت.

دكتر درويشي بيان داشتند در اين بازه زماني در ده روز اول، عناوين اهداف و اوزان شاخص هاي اختصاصي سال ۱۳۹۸ دستگاه هاي اجرايي استان مورد بررسي قرار گرفته و مغايرت هاي احتمالي آن بر اساس دستورالعمل ارسالي از سازمان اداري و استخدامي كشور رفع خواهد شد.
وي زمان آغاز ارزيابي اوليه شاخص هاي عمومي و اختصاصي دستگاه هاي اجرايي را از يازدهم تير ماه اعلام نمود و افزود: كارشناسان حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان در اين ايام مستندات بارگذاري شده دستگاه هاي اجرايي بر روي سامانه مديريت عملكرد را مورد بررسي قرار داده و با توجه به شيوه نامه يكساني كه براي كل كشور توسط سازمان اداري و استخدامي كشور تدوين گرديده است نسبت به ارزش گذاري شاخص ها اقدام مي نمايند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان افزود: بيست وسومين جشنواره شهيد رجايي استان در شهريور ماه انجام خواهد شد و طي آن دستگاه هايي كه در اين فرآيند بيشترين ميزان موفقيت را بر اساس مفاد بخشنامه صادره از سوي سازمان اداري و استخدامي كشور داشته اند معرفي و مورد تقدير قرار مي گيرند. وي افزود با توجه به شرايط خاص اين ايام به جهت جلوگيري از شيوع اين بيماري، شيوه برگزاري مراسم نسبت به سال قبل تغيير كرده كه چگونگي آن به اطلاع دستگاه هاي اجرايي خواهد رسيد.

اخبار مرتبط