تاریخ بروزرسانی:

لزوم ثبت و به روزرسانی اطلاعات کلیه نیروهای موجود در دستگاه های اجرایی در پایگاه های اطلاع رسانی

لزوم ثبت و به روزرسانی اطلاعات کلیه نیروهای موجود در دستگاه های اجرایی در پایگاه های اطلاع رسانی

به گزارش حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، آقای درویشی ضمن اشاره به  لزوم ثبت و به روزرسانی اطلاعات کلیه نیروهای موجود در دستگاه های اجرایی در پایگاه های اطلاع رسانی افزود: با توجه به ضرورت بررسی وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی و با عنایت به تاکیدات صورت گرفته توسط ریاست محترم جمهور و معاون اول محترم و همچنین در اجرای تکلیف مقرر در بند الف تبصره ۲۰ قانون بودجه سال جاری و بند ۲ ماده ۴ ضوابط اجرایی آن، کلیه دستگاه های اجرای مکلفند اطلاعات خود را در پایگاه های اطلاعاتی پیش بینی شده ثبت و به روزرسانی نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود: هم اکنون دو سامانه برای ثبت و به روزرسانی اطلاعات پیش بینی شده است. سامانه پاکنا مربوط به اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بوده و در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به نشانی  karmandiran.ir وجود دارد. و سامانه دوم که مختص نیروهای ساعتی، پاره وقت، حق التدریس، امریه، نیروهای شرکتی به کارگیری شده در قالب شرکت های تامین نیروی انسانی، نیروهای مشمول طرح عمرانی شاغل در فعالیت های مربوط به طرح عمرانی و نیروهای مشمول طرح عمرانی شاغل در فعالیت های جاری دستگاه های اجرایی می باشد که با آدرس https://aro.gov.ir قابل دسترسی است.

وی همچنین بیان داشت کلیه دستگاه های اجرایی اعم از مشمول و غیر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می بایست حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری نسبت به انجام این دو تکلیف اقدام نمایند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در پایان خاطر نشان شد مسئولیت ثبت و به روزرسانی به موقع و صحت اطلاعات ثبت شده و همچنین پیامدهای ناشی از عدم ثبت و به روزرسانی اطلاعات مذکور بر عهده دستگاه اجرایی می باشد.

 

 

حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر

کد خبر ۱۰۰۰۹۱

اخبار مرتبط