تاریخ بروزرسانی:

محور های سخنان رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی

محور های سخنان رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی

رئیس جمهور در زمان تقدیم لایحه برنامه هفتم توسعه کشور به مجلس شورای اسلامی در خصوص محورهای مهم لایحه برنامه هفتم توسعه به ایراد سخنرانی پرداختند.

 

اخبار مرتبط