تاریخ بروزرسانی:

مسابقات دارت و تنیس روی میز بمناسبت هفته پدافند غیر عامل، در محل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برگزار شد.

مسابقات دارت و تنیس روی میز بمناسبت هفته پدافند غیر عامل، در محل سازمان مدیریت وبرنامه ریزی برگزار شد.

اخبار مرتبط