تاریخ بروزرسانی:

حضور دکتر درویشی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در برنامه میز اقتصادی خبر نیمروزی (فایل تصویری)

حضور دکتر درویشی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در برنامه میز اقتصادی خبر نیمروزی (فایل تصویری)
۱۷ مهر ۱۴۰۰

حضور دکتر درویشی ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در برنامه میز اقتصادی خبر نیمروزی

اخبار مرتبط