تاریخ بروزرسانی:

نشست کارشناسی استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

نشست کارشناسی استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

نشست کارشناسی استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر اولین نشست کارشناسی برای استقرار نظام مدیریت دانش در دستگاه های اجرایی، موضوع بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور با حضور کارشناسانی منتخب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیریت درمان تامین اجتماعی و اداره کل استاندارد، در دفتر معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان برگزار گردید.

رحمت الله حسن ابراهیمی اظهار داشت نظر به ضرورت استقرار این نظام و نیز مسئولیت سازمان های استانی در حسن اجرای این مهم، مقرر گردید علاوه بر طرح موضوع در شورای راهبری توسعه مدیریت استان، نسبت به تعیین بازه زمانی استقرار این نظام در استان و نیز شناسایی دستگاه های اجرایی پیشرو و همچنین بررسی امکان تدوین مدلی حتی الامکان بومی شده برای استقرار مدیریت دانش اقدام نمود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر در پایان افزود: از اصلی ترین متغیرهای این نظام می توان به بحث ساختار، فرهنگ سازمانی و فن آوری و زیر ساخت و رهبری و مدیریت اشاره نمود.

 

 

کد خبر: 30002

اخبار مرتبط