تاریخ بروزرسانی:

 نظارت مستمر بر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

 نظارت مستمر بر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

 نظارت مستمر بر پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای

بازدید از 330 پروژه تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام استان

 

به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر، علی پورداود معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان طی مصاحبه ای عنوان نمودند با توجه به تخصیص 84 درصدی  اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در سال 1401 کار نظارت بر پروژه های عمرانی با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد. به همین منظور کارشناسان بودجه و نظارت این سازمان با همکاری کارشناسان  نظام فنی و اجرایی، برنامه زمانبندی برای بازدید از 330 پروژه تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام استان را بصورت شهرستانی تهیه و کار بازدید از این پروژه ها را شروع کرده اند. ایشان در پایان افزودند انتظار می رود با نظارت مستمر بر این پروژه ها هم از لحاظ کیفیت ارتقاء و هم زمان اجرا کاهش یابد.

اخبار مرتبط