تاریخ بروزرسانی:

هفته پژوهش و فناوری گرامی باد

هفته پژوهش و فناوری گرامی باد

بیانات مقام معظم رهبری درباره علم و پژوهش
فضای علمی كشور بايد فضای توليد و ترويج علم و پژوهش و پرورش محقق و عالم باشد كه در اين زمينه هم نخبگان و هم مسئولان وظايفی برعهده دارند.
دیدار نخبگان جوان، 82/11/21.

دستگاههای مديريتی دولتی و اساتيد بايد روحيه خودباوری و اعتماد به نفس ملی و همچنين اميد به آينده را در مراكز پژوهشی و در ميان جوانان پژوهشگر و نخبه ترويج كنند.
دیدار برجستگان و نخبگان علمی، 87/7/3.

 

اخبار مرتبط